Over mij

Ik ben Leon Deckers. Sinds oktober 2016 ben ik werkzaam als zelfstandig adviseur Denckers, met inmiddels ruim 20 jaar ervaring in het brede domein van verkeersmanagement. De eerste 11 jaar ben ik werkzaam geweest bij de gemeente Rotterdam, gevolgd door 6 jaar bij DTV Consultants. Gedurende deze periode heb ik zowel technische kennis en inzicht vergaard, als beleidsparagrafen en bestuurlijke adviezen geschreven. Mijn werkervaring in zowel de publieke als private organisaties stelt me in staat om inhoud, proces en strategie te verbinden.

In de loop der jaren heb ik allerlei projecten en activiteiten uitgevoerd. Van investeringsstrategie tot bestekken, van verkeerskundige evaluaties tot C-ITS. Mijn kracht ligt in het begrijpelijk maken van complexe verkeerskundige problemen en vernieuwende concepten. Ik vind de rode draad, bied de helicopterview en vereenvoudig complexiteit. Nieuwe ontwikkelingen breng ik slim terug tot de kernuitdaging zodat mijn opdrachtgevers zelf de opties begrijpen en keuzes kunnen maken. Daarbij leg ik de juiste verbinding. Tussen strategie en operatie, tussen mensen en techniek, en tussen overheid en markt.

Meer weten? Kijk eens naar mijn werk, of neem gerust even contact met me op.

Mijn werk

Hieronder is een selectie van door mij uitgevoerde projecten en werkzaamheden te vinden. In mijn CV is een uitgebreidere lijst opgenomen.

Nieuw Netwerkmanagementsysteem

Nieuw Netwerkmanagementsysteem

Projectleiding tijdens de Initiatieffase om te komen tot een gezamenlijke aanbesteding van een nieuw Netwerkmanagementsysteem door de Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag en gemeente Rotterdam. Daarbij inhoudelijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van de marktconsultatie en aanbestedingsstrategie, in nauwe samenwerking met betrokkenen uit de drie organisaties.

Integraal Display Management Applicatie

Integraal Display Management Applicatie

Als technisch adviseur heb ik het bestek opgesteld voor de Integraal Display Management Applicatie (IDMA) dat het parkeerverwijssysteem en Centraal DRIP Management Systeem van Amsterdam vervangt. Daarbij is veel aandacht gegeven aan Informatiebeveiliging. Aansluitend in de realisatie fase de projectleider ondersteund in een adviserende en toetsende rol.

Regionaal Data Team Zuid-Holland

Regionaal Data Team Zuid-Holland

In het Regionaal Data Team van Zuid-Holland treed ik op als trekker van de data items (Restduur) Incidenten, Statische en Dynamische Parkeerdata. Ik draag bij aan de landelijke ontwikkeling van data-items en help wegbeheerders in de regio om deze data te ontsluiten en te borgen in (bestaande) beheerprocessen.

Talking Traffic

Talking Traffic / C-ITS

Coördinatie van de werkgroep Intelligente Kruispunten in het kader van Talking Traffic (Beter Benutten Vervolg), waarin wegbeheerders de eisen aan en consequenties van de iVRI bespreken. Daarnaast begeleiding van de afstemming tussen en met betrokken private partijen in Cluster 1, als onderdeel van de Talking Traffic keten.

Reistijden netwerk Amsterdam

Amsterdamse reistijden

Voor de Gemeente Amsterdam heb ik een bestek opgesteld voor software die - op basis van kentekens - reistijden, intensiteiten, snelheden en HB matrices berekent. Als projectleider heb ik de realisatie begeleid en het bestaande systeemlandschap mede hierop aangepast. Tevens het te monitoren netwerk opnieuw ontworpen en de vervangingsstrategie van kentekencamera’s opgesteld.

Bijeenkomst Regionaal Ketenbeheer

Technisch ketenbeheer

Opstellen van een handreiking Regionaal Technisch Ketenbeheer voor het LVMB. Eind 2015 een Landelijke workshop georganiseerd, waarbij wegbeheerders kennis en ervaring uitwisselden over regionaal technisch ketenbeheer. Begin 2016 heb ik dit vastgelegd in een model Beheerplan. Dit heb ik ook toegepast in Noord-Brabant en Zuid-Holland.

Regiodesk Zuid-Holland

Regiodesk Zuid-Holland

Lid van het Regionaal Verkeerskundig Team DVM Zuidvleugel, verantwoordelijk voor realisatie en beheer van de Regiodesk. Tevens uitwerken van regelscenario's naar werkwijze en protocollen voor verkeerscentrales en van de PDCA cyclus van de Regiodesk en het Regionaal Verkeerskundig Team.

Contact

Denckers B.V.

Leon Deckers
Struweel 25
3344 ER Hendrik-Ido-Ambacht

06-26112718
info@denckers.nl
Linkedin

KvK: 70464871
BTW: NL858328409B01

Privacy

Denckers houdt rekening met uw recht op privacy en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt de Privacyverklaring van Denckers hier downloaden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, enkel voor bezoekersstatistieken.
Daartoe is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd en versleuteld verwerkt. Google-Analytics cookies worden voor de duur van maximaal 26 maanden opgeslagen om herhaalbezoeken te kunnen herkennen. Uw cookies of gegevens worden niet gedeeld met Google of gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals remarketing.